bli medlem

 

Hvilken praktisk nytte har din bedrift av medlemsskapet?

Som nytt medlem får du:

  • Større nettverk og invitasjon til bransjetreff

  • Drahjelp til markedsføring via vår web side, Facebookside og fordeler via Reiselivsportalen Visit Fredrikstad-Hvaler

  • Være et talerør og pådriver for Hvalers næringsliv. Jo flere vi er, jo sterkere samtalepartner er vi sammen med Hvaler kommune og næringsrådgiver

  • Invitasjon til aktuelle prosjekter

Medlemspris kr  500 per bedrift, ved 1-5 ansatte, 
kr 1000  ved 6 -10 ansatte og deretter kr 2000

 

Vi satser på hvaler!

Det er mange småbedrifter i vår kommune og slår vi oss  sammen i et forum kan vi bedre;

  • Fremme Hvalers eget næringsliv

  • Gjennomføre bransjetreff for konkrete samarbeidsprosjekt

  • Være et felles samarbeids- og diskusjonsforum

  • Arrangere en årlig Hvalerkonferanse

  • Være et støtteorgan for nyetableringer

Kontakt oss:
Harald Bråthen 91103688  
Anne Marit Skovly 4504429


 
Navn *
Navn