Hvalers næringspris 2018

Hvalers Næringspris 2018 deles ut for aller første gang 

på Hvalerkonferansen 16 januar 2019!

Hvilken bedrift mener DU har satt Hvaler på kartet og sikret gode arbeidsplasser?

Hvaler Næringsforum ønsker å løfte vårt eget næringsliv. Det er mange bedrifter som utfører et fantastisk godt arbeide og gjør i så måte en stor innsats for Hvalersamfunnet. De skaper arbeidsplasser og tilbyr oss lokale produkter og tjenester vi har stor nytte og glede av. 

Hvaler Næringsforum setter derfor i gang Hvaler Næringspris i samarbeid med Hvaler kommune. Formålet med prisen er å yte annerkjennelse til bedrifter for god innsats for etablering og trygging av arbeidsplasser i Hvaler kommune og for å gi et positivt bidrag til næringsutvikling. 

Prisen består av diplom samt en påskjønnelse som kunngjøres på Hvalerkonferansen

Vinner skal oppfyller 1 eller flere av disse kriterier:

1 Opprettholde og skaffe vekst i antall arbeidsplasser 

2 Trygge utsatte arbeidsplasser

3 Sette Hvaler på kartet og styrker Hvaler som «Merkevare»

Kandidaten kan være et enkeltmannsforetak eller et større foretak som AS eller ANS 

Alle innbyggere i Hvaler kommune kan komme med forslag til kandidater senest fredag 4 januar 2019, 

Styret nominerer 3 bedrifter av de innkomne forslag og disse legges ut til avstemming for «Folkets favoritt»

Send inn ditt forslag på e post til; hvalerforum1@gmail.com ved daglig leder Anne Marit Skovly

Anne Marit Skovly